Java’da Constructor

Share

Java, nesne yönelimli bir programlama dilidir ve nesneler, bu dili özel kılan temel yapı taşlarından biridir. Java’da nesnelerin oluşturulması ve başlangıç değerlerinin atanması, constructor ve methodlar aracılığıyla gerçekleştirilir. Bu yazıda, constructor’ları anlamak ve methodlardan farkını öğrenmek için adım adım ilerleyeceğiz.

Nesne ve Sınıf Nedir?

Java’da bir sınıf, nesnelerin taslağını tanımlayan bir şablondur. Bir sınıf, nesnelerin ortak özelliklerini ve davranışlarını belirtir. Nesneler ise bu sınıf şablonuna göre oluşturulur ve gerçek hayattaki varlıkları veya kavramları temsil eder.

Örneğin, bir “Ogrenci” sınıfı, öğrencilerin adını, yaşını, numarasını gibi özellikleri ve öğrencilerin sınavlardan not hesaplamasını veya ders çalışmasını gibi davranışları içerebilir.

Constructor Nedir?

Constructor, bir sınıfın nesnelerini oluşturmak ve başlangıç değerlerini atamak için özel bir metoddur. Constructor, sınıfın adıyla aynı olmalıdır ve dönüş tipi yoktur. Java’da bir nesne oluşturulduğunda, constructor otomatik olarak çağrılır ve nesnenin özelliklerine başlangıç değerleri atanır.

public class Ogrenci {
  private String ad;
  private int yas;

  // Constructor
  public Ogrenci(String ad, int yas) {
    this.ad = ad;
    this.yas = yas;
  }

  // Diğer methodlar, özellikler vs. burada tanımlanabilir.
}

Yukarıdaki örnekte, “Ogrenci” adında bir sınıf oluşturduk ve “ad” ve “yas” adında iki özelliği tanımladık. Daha sonra, bu özelliklere başlangıç değerleri atayan bir constructor oluşturduk. Constructor, nesne oluşturulurken çağrılır ve bu sayede oluşturulan nesnenin “ad” ve “yas” özellikleri değerlerle doldurulur.

Method Nedir ve Constructor’dan Farkı Nedir?

Methodlar (metotlar), sınıflarda işlemleri gerçekleştiren ve belli görevleri yürüten normal fonksiyonlardır. Methodlar, nesne oluşturma işlemiyle ilgili değillerdir ve sınıfın nesnelerine başlangıç değerleri atamak için kullanılmazlar.

public class HesapMakinesi {
  // Toplama işlemi için bir method
  public int topla(int sayi1, int sayi2) {
    return sayi1 + sayi2;
  }

  // Diğer methodlar, özellikler vs. burada tanımlanabilir.
}

Yukarıdaki örnekte, “HesapMakinesi” adında bir sınıf oluşturduk ve “topla” adında bir method tanımladık. Bu method, verilen iki sayıyı toplar ve sonucu döndürür.

Constructor ve Method Arasındaki Farklar

Constructor’lar ve methodlar arasındaki temel farklar şunlardır:

 • Constructorlar, nesnelerin oluşturulması ve başlangıç değerlerinin atanması için kullanılırken, methodlar normal işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır.
 • Constructorlar, sınıfın adıyla aynı olmalıdır ve dönüş tipi yoktur. Methodlar ise dönüş tipine sahiptir.
 • Constructorlar nesne oluşturulurken otomatik olarak çağrılırken, methodlar çağrılana kadar çalışmazlar.
 • Constructorlar, bir sınıf içinde birden fazla olabilirken, methodlar farklı isimlere veya parametre listelerine sahip olmalıdır.

Java’da constructorlar, nesnelerin oluşturulması ve başlangıç değerlerinin atanması için kullanılan özel metotlardır. Constructor’lar, sınıfın adıyla aynı olmalı ve dönüş tipi olmamalıdır. Methodlar ise normal işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır ve dönüş tipine sahiptir. Constructor ve methodlar arasındaki bu temel farkları anlayarak, Java’da nesne yönelimli programlamayı daha iyi kavrayabilirsiniz.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir